Mistři v programování na #hovnokod

Odstrašující případ prasáren jedné nejmenované české firmy...

//FUNKCE PRO PRACI S CASEM A DATUMEM

//*********************************************************************************************************//

// Prevod data ve formatu 'yyyy-mm-dd' na 'dd.mm.rrrr'
// @param datum Datum k prevodu
// @return Prevedene datum 
function Date2CZDate($dateTime)
{
  $date = substr($dateTime, 0, 10);

  if (preg_match("/^([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})$/", $date, $x)) {
    $x[3] = IntVal($x[3]); //orezani pocateni "0" - den
    $x[2] = IntVal($x[2]); //orezani pocateni "0" - mesic
    $ret = "$x[3].$x[2].$x[1]";
  } else {
    $ret = "";
  }

  return $ret;
}

//*********************************************************************************************************//

/**
 * Vrati zadany cas v sekundach od 1.1.1970. Pokud neni zadany ("") vrati aktualni cas
 * @param dateTime Datum&cas pro prevedeni
 * @return Vrati cas
 */

function DateTime2Secs($dateTime = "")
{
  if ($dateTime == "") {
    return Time();
  } //neni nic zadano, vrat aktualni cas

  $status = preg_match('/^([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2}) ([0-9]{2}):([0-9]{2}):([0-9]{2})$/', $dateTime, $x);
  $pom = MkTime($x[4], $x[5], $x[6], $x[2], $x[3], $x[1]);

  if ($status == true) {
    return $pom;
  } //vrat spocitany cas
  else {
    return 0;
  } //chyba
}

//*********************************************************************************************************//
/**
 * Vrati vek dle zadaneho narozeni
 * @param birthday Datum narozeni
 * @return Vek dle zadaneho narozeni
 */

function getAge($birthday)
{
  $result = preg_match('/([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})/', $birthday, $regs);

  if (!$result) {
    return false;
  } //nespravne zadani

  $age = date("Y") - $regs[1];

  if ($regs[2] > date("m")) {
    $age--;
  } elseif ($regs[2] == date("m")) {
    if ($regs[3] > date("d")) {
      $age--;
    }
  }

  return $age;
}

Anonymous,

Proč nenaházet do kódu zbytečné ternární operátory... (vždy se to používá pouze jako boolean)

$isVendor = ($vendorId !== $db->data['customer_id']) ? 1 : 0;

Anonymous,

Bez komentáře

<?php
/**
 * This file is part of the Nette Framework (https://nette.org)
 * Copyright (c) 2004 David Grudl (https://davidgrudl.com)
 */
declare(strict_types=1);
namespace Nette;
/**
 * Framework version.
 */
class Framework
{
	const NAME = 'Nette Framework',
		VERSION = '3.0',
		VERSION_ID = 30000,
		REVISION = '';
}

Anonymous,


Anonymous,

Prevod hlasu na text, zmiernenie chybovosti intonačných chýb, ktoré vplývajú na preklad. Výsledný preklad sa používa na ovládanie mikrokontroléru.

<?php 
  $preklad = $_POST['preklad'];
 
      if ($preklad=="Zapni LED1" || $preklad=="Zapni LED 1" || $preklad=="Zapni led 1" || $preklad=="Zapni led1" || $preklad=="Zapni let1" || $preklad=="Zapni let 1" || $preklad=="Zapni ledku1" || $preklad=="Zapni ledku 1" || $preklad=="Zapni letku1" || $preklad=="Zapni letku 1" || $preklad=="Zapnúť LED1" || $preklad=="Zapnúť LED 1" || $preklad=="Zapnúť led 1" || $preklad=="Zapnúť led1" || $preklad=="Zapnúť let1" || $preklad=="Zapnúť let 1" || $preklad=="Zapnúť ledku1" || $preklad=="Zapnúť ledku 1" || $preklad=="Zapnúť letku1" || $preklad=="Zapnúť letku 1"){
   
   file_put_contents("preklady.txt", 'Zapni LED 1');
   }else if ($preklad=="Zapni LED2" || $preklad=="Zapni LED 2" || $preklad=="Zapni led 2" || $preklad=="Zapni led2" || $preklad=="Zapni let2" || $preklad=="Zapni let 2" || $preklad=="Zapni ledku2" || $preklad=="Zapni ledku 2" || $preklad=="Zapni letku2" || $preklad=="Zapni letku 2" || $preklad=="Zapnúť LED2" || $preklad=="Zapnúť LED 2" || $preklad=="Zapnúť led 2" || $preklad=="Zapnúť led2" || $preklad=="Zapnúť let2" || $preklad=="Zapnúť let 2" || $preklad=="Zapnúť ledku2" || $preklad=="Zapnúť ledku 2" || $preklad=="Zapnúť letku2" || $preklad=="Zapnúť letku 2"){
     
   file_put_contents("preklady.txt", 'Zapni LED 2');
   }else if ($preklad=="Zapni LED3" || $preklad=="Zapni LED 3" || $preklad=="Zapni led 3" || $preklad=="Zapni led3" || $preklad=="Zapni let3" || $preklad=="Zapni let 3" || $preklad=="Zapni ledku3" || $preklad=="Zapni ledku 3" || $preklad=="Zapni letku3" || $preklad=="Zapni letku 3" || $preklad=="Zapnúť LED3" || $preklad=="Zapnúť LED 3" || $preklad=="Zapnúť led 3" || $preklad=="Zapnúť led3" || $preklad=="Zapnúť let3" || $preklad=="Zapnúť let 3" || $preklad=="Zapnúť ledku3" || $preklad=="Zapnúť ledku 3" || $preklad=="Zapnúť letku3" || $preklad=="Zapnúť letku 3"){
    
   file_put_contents("preklady.txt", 'Zapni LED 3');
   }else if ($preklad=="Zapni LED4" || $preklad=="Zapni LED 4" || $preklad=="Zapni led 4" || $preklad=="Zapni led4" || $preklad=="Zapni let4" || $preklad=="Zapni let 4" || $preklad=="Zapni ledku4" || $preklad=="Zapni ledku 4" || $preklad=="Zapni letku4" || $preklad=="Zapni letku 4" || $preklad=="Zapnúť LED4" || $preklad=="Zapnúť LED 4" || $preklad=="Zapnúť led 4" || $preklad=="Zapnúť led4" || $preklad=="Zapnúť let4" || $preklad=="Zapnúť let 4" || $preklad=="Zapnúť ledku4" || $preklad=="Zapnúť ledku 4" || $preklad=="Zapnúť letku4" || $preklad=="Zapnúť letku 4"){
       
   file_put_contents("preklady.txt", 'Zapni LED 4');
   }else if ($preklad=="Vypni LED1" || $preklad=="Vypni LED 1" || $preklad=="Vypni led 1" || $preklad=="Vypni led1" || $preklad=="Vypni let1" || $preklad=="Vypni let 1" || $preklad=="Vypni ledku1" || $preklad=="Vypni ledku 1" || $preklad=="Vypni letku1" || $preklad=="Vypni letku 1" || $preklad=="Vypnúť LED1" || $preklad=="Vypnúť LED 1" || $preklad=="Vypnúť led 1" || $preklad=="Vypnúť led1" || $preklad=="Vypnúť let1" || $preklad=="Vypnúť let 1" || $preklad=="Vypnúť ledku1" || $preklad=="Vypnúť ledku 1" || $preklad=="Vypnúť letku1" || $preklad=="Vypnúť letku 1"){
   
   file_put_contents("preklady.txt", 'Vypni LED 1');
   }else if ($preklad=="Vypni LED2" || $preklad=="Vypni LED 2" || $preklad=="Vypni led 2" || $preklad=="Vypni led2" || $preklad=="Vypni let2" || $preklad=="Vypni let 2" || $preklad=="Vypni ledku2" || $preklad=="Vypni ledku 2" || $preklad=="Vypni letku2" || $preklad=="Vypni letku 2" || $preklad=="Vypnúť LED2" || $preklad=="Vypnúť LED 2" || $preklad=="Vypnúť led 2" || $preklad=="Vypnúť led2" || $preklad=="Vypnúť let2" || $preklad=="Vypnúť let 2" || $preklad=="Vypnúť ledku2" || $preklad=="Vypnúť ledku 2" || $preklad=="Vypnúť letku2" || $preklad=="Vypnúť letku 2"){
     
   file_put_contents("preklady.txt", 'Vypni LED 2');
   }else if ($preklad=="Vypni LED3" || $preklad=="Vypni LED 3" || $preklad=="Vypni led 3" || $preklad=="Vypni led3" || $preklad=="Vypni let3" || $preklad=="Vypni let 3" || $preklad=="Vypni ledku3" || $preklad=="Vypni ledku 3" || $preklad=="Vypni letku3" || $preklad=="Vypni letku 3" || $preklad=="Vypnúť LED3" || $preklad=="Vypnúť LED 3" || $preklad=="Vypnúť led 3" || $preklad=="Vypnúť led3" || $preklad=="Vypnúť let3" || $preklad=="Vypnúť let 3" || $preklad=="Vypnúť ledku3" || $preklad=="Vypnúť ledku 3" || $preklad=="Vypnúť letku3" || $preklad=="Vypnúť letku 3"){
    
   file_put_contents("preklady.txt", 'Vypni LED 3');
   }else if ($preklad=="Vypni LED4" || $preklad=="Vypni LED 4" || $preklad=="Vypni led 4" || $preklad=="Vypni led4" || $preklad=="Vypni let4" || $preklad=="Vypni let 4" || $preklad=="Vypni ledku4" || $preklad=="Vypni ledku 4" || $preklad=="Vypni letku4");
}

Anonymous,