Mistři v programování na #hovnokod


Anonymous,

Naformátuju to silou, a když to nepůjde, tak ještě větší silou.

$mesic_sql = ($mesic < 10 ? "0$mesic":"$mesic" );

Anonymous,

aneb programuji v php 7 a nechápu jak funguje

declare(strict_types = 1);

public function isValidName(string $name): bool
{
  if (is_string((string) $name) && $otherCondition) { 
   /** ... */
   $result = true;
  } else {
   $result = false;
  }

 return (bool) $result;
}

Anonymous,

if ($meno && $priezvisko && $email && $predmet && $text) {
mail("$prijemca", "$predmet", "$meno $priezvisko Vám posiela tento text: $text", "from: $email");
echo "Váš <b>email bol</b> úspešne <b>odoslaný</b>!";
}
elseif (($meno && $priezvisko && $email && $predmet && $text) == false) {
echo "Váš <b>email nebol odoslaný</b>. <b>Nezadali ste všetky</b> povinné <b>údaje</b>.";
}

Anonymous,

<?php

$res = $my->query("SELECT * FROM `stats`");
$b = $res->fetch_object();

$res2 = $my->query("SELECT * FROM `stats2`");
$a = $res2->fetch_object();


?>
<table cellpadding="5" cellspacing = "3" border="4" width="20" 	height="20" bgcolor="white" bordercolor="black"> 

<tr>

  <td> Stránka </td>  <td> Zobrazení</td>   <td> Výpočtů </td>

</tr>


<tr>

  <td><?php echo $b->name; ?></td>  <td><?php echo $b->show; ?> </td>   <td> <?php echo $b->count ?></td>

</tr> 
</table>    </br>


<table cellpadding="5" cellspacing = "3" border="4" width="20" 	height="20" bgcolor="white" bordercolor="black"> 

<tr>

  <td> Stránka </td>  <td> Zobrazení</td>   

</tr>

  <?php while($a = $res2->fetch_object()) {  ?>
<tr>
  
  <td><?php echo $a->name; ?></td>  <td><?php echo $a->zob; ?> </td>   
 
</tr><?php } ?> 
</table>

Anonymous,