Mistři v programování na #hovnokod

register_globals na off, žádný problém...

foreach(array_merge($_GET, $_POST) as $key => $item)
  $$key = $item;

Radovan Kepák,

Jen si to zkus!

public function getStops(Request $request, ?string $legId)
  {
    if (!$legId) {
      throw new InvalidInput('Missing required argument: LegId');
    }
    ...
  }

Anonymous,

if(array_key_exists("USERS",$data)) {
  foreach($data["USERS"] as $idUser => $users) {
    foreach($users as $userId => $groups) {
      foreach($groups as $groupId => $contactType) {
        foreach($contactType as $typeIdContact => $contactOther) {
          foreach($contactOther as $idContact => $names) {
            foreach($names as $idName => $phones) {
              foreach($phones as $numberId => $otherContacts) {
                $nameValue = false;
                $numberValue = false;
                $value = false;
                if(array_key_exists("ID_CONTACT",$otherContacts)) {
                  if($otherContacts["ID_CONTACT"] == "_delete") {
                    $nameValue = "_delete";
                  } elseif($otherContacts["ID_CONTACT"] && $otherContacts["ID_CONTACT"] != "null" && array_key_exists("NUMBER_ID",$otherContacts) && $otherContacts["NUMBER_ID"] && $otherContacts["NUMBER_ID"] != "null") { 
                    $nameValue = $otherContacts["ID_CONTACT"];
                    $numberValue = $otherContacts["NUMBER_ID"];
                  }
                  if(array_key_exists("ID_NUMBER",$otherContacts)) {
                    $value = $otherContacts["ID_NUMBER"];
                  }
                }
                if($nameValue) {
                  $nameKey = sprintf("CONTACT[%d][%d][%d][%d][%d][%d][%d][%s]",$idUser,$userId,$groupId,$typeIdContact,$idContact,$idName,$numberId,"ID_CONTACT");
                  $newData[$nameKey] = $nameValue;
                  $newNewData[$nameKey] = $nameValue;
                }
                if($numberValue) {
                  $nameKey = sprintf("CONTACT[%d][%d][%d][%d][%d][%d][%d][%s]",$idUser,$userId,$groupId,$typeIdContact,$idContact,$idName,$numberId,"NUMBER_ID");
                  $newData[$nameKey] = $numberValue;
                  $newNewData[$nameKey] = $numberValue;
                }
                if($value !== false) {
                  $nameKey = sprintf("CONTACT[%d][%d][%d][%d][%d][%d][%d][%s]",$idUser,$userId,$groupId,$typeIdContact,$idContact,$idName,$numberId,"ID_NUMBER");
                  $newData[$nameKey] = $value;
                  $newNewData[$nameKey] = $value;
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

Anonymous,

součást nejmenovaného CMS

private function checkFileExtension(&$file) {
	if (!empty($file['name']) && !preg_match('/^(.*)(\..{1,4})$/', $file['name'])){
		preg_match('/^(.*)(\..{1,4})$/', $file['file'], $matches);
		$file['name'] .= $matches[2];
	}
}

vitexikora,

Produkční kód za 200k...

/*
* tohle ti nebude fungovat, radsi me vygeneruj link, ktery se bude propisovat v dialovem okne obrazu
*/

Anonymous,