Mistři v programování na #hovnokod

Else je pro másla! Čísla jsou stringy! Asociační pole jsou technologie budoucnosti!

//----------------------------------------------------------
// 3. definuj mesic
//------------------------------------------
	//$hodnota = cislo mesice
	function mesic($hodnota){	
		if($hodnota == "1"):$vysledek = "leden";endif;
		if($hodnota == "2"):$vysledek = "únor";endif;
		if($hodnota == "3"):$vysledek = "březen";endif;
		if($hodnota == "4"):$vysledek = "duben";endif;
		if($hodnota == "5"):$vysledek = "květen";endif;
		if($hodnota == "6"):$vysledek = "červen";endif;
		if($hodnota == "7"):$vysledek = "červenec";endif;
		if($hodnota == "8"):$vysledek = "spen";endif;
		if($hodnota == "9"):$vysledek = "září";endif;
		if($hodnota == "10"):$vysledek = "říjen";endif;
		if($hodnota == "11"):$vysledek = "listopad";endif;
		if($hodnota == "12"):$vysledek = "prosinec";endif;
		//return		
		return($vysledek);//vratime vysledny pocet surovin
	}
//END

Anonymous,

a toto je prosim ing...

public function vytvorKontrolniSoucet($data)
{
    $cislo = rand(1, 1000);
    return md5($data['datum_svozu'] . $cislo . $data['barcode']);
}

Anonymous,

Abstraktni metoda jako final?

abstract class Foo
{
  final function getName() {
    switch (get_class($this)) {
      // Zde musí být case pro všechny potomky
      case 'FooFoo': return 'foo foo';
      case 'FooBar': return 'foo bar';
      default: throw new InvalidStateException;
    }
  }
}

class FooFoo extends Foo {}

class FooBar extends Foo {}

Anonymous,

v kódu administrace jednoho nejmenovaného e-shopu

  /**
   * Využito v - Tel.. Objednavky
   * Nova telefonicka objednavka
 @Autor: Lukáš

 NEŠAHAT - MOŽNÁ TO SPADNE KDYŽ SE V TOM NĚKDO ZAČNE HRABAT KROMNĚ MNĚ :D
   */
  public static function telObjednavka() {
  	$konec = true;
  	$suma = 0;
  	$b = 0;
  	$i = 0;
  	$sqlDrinks = "SELECT * FROM " . TABLE_DRINKS . " WHERE PK_idd=:idd";
  	$sqlItem = "INSERT INTO " . TABLE_ITEMS . " SET FK_ido=:FK_ido, FK_idd=:FK_idd, pc=:pc, price=:price";

  	$lastusers = DB::assoc(DB::query("SELECT * FROM " . TABLE_CUSTOMERS . " WHERE prettyname=:name ", array(":name" => $_POST['name'])));

			// zalozeni noveho uzivatele
  	if (empty($lastusers)) {
  		$array = array(":name" => $_POST['name'], ":address" => $_POST['address'], ":number" => $_POST['number'], ":town" => $_POST['town'], ":zipcode" => $_POST['zipcode'], ":mobile" => $_POST['telefon'], ":mail" => $_POST['email']);
  		DB::query("INSERT INTO " . TABLE_CUSTOMERS . " SET prettyname=:name, address=:address, number=:number, city=:town, zipcode=:zipcode, mobile=:mobile, mail=:mail", $array);
      $lastusers = DB::assoc(DB::query("SELECT * FROM " . TABLE_CUSTOMERS . " WHERE prettyname='". $_POST['name'] . "'"));
  	}

  	$lastOrders = DB::assoc(DB::query("SELECT MAX(PK_ido) FROM " . TABLE_ORDERS));
  	$order = $lastOrders['MAX(PK_ido)'] + 1;

  	while ($konec) {
  		if (isset($_POST['zbozi' . $i])) {
        $item = $_POST['id_napoje_' . $i];
  			$Drinks = DB::assoc(DB::query($sqlDrinks, array(":idd" => $item)));
  			$celkem = $_POST['kusu' . $i] * $Drinks['price'];
  			$arrayItem = array(":FK_ido" => $order, ":FK_idd" => $Drinks['PK_idd'], ":pc" => $_POST['kusu' . $i], ":price" => $celkem);

  			DB::query("UPDATE " . TABLE_DRINKS . " SET pc_stock=:pc, blocked=:block WHERE PK_idd=:idd",
  				array(":idd" => $Drinks['PK_idd'], ":pc" => $Drinks['pc_stock'] - $_POST['kusu' . $i], ":block" => $Drinks['blocked'] + $_POST['kusu' . $i] ));

  			DB::query($sqlItem, $arrayItem);
  			$suma = $suma + ($_POST['kusu' . $i] * $Drinks['price']);
  		} else {
  			if ($b == 10) {
  				$order = array(":FK_idcu" => $lastusers['PK_idcu'], ":PK_ido" => $order, ":FK_ids" => "1", ":closed" => "0000-00-00 00:00:00", ":created" => date("Y-m-d H:i:s"), ":suma" => $suma);
  				DB::query("INSERT INTO ". TABLE_ORDERS . " SET PK_ido = :PK_ido, FK_idcu= :FK_idcu, FK_ids = :FK_ids, created=:created,closed=:closed, price_sum=:suma, done='0'", $order);
  				$konec = false;
  			} else {
  				$b = $b + 1;
  			}
  		}
  		$i = $i + 1;
  	}
  }

Anonymous,

pro každé zboží si vygenerujeme novou tabulku :D

$res = DB::query($sql);
while($row = DB::assoc($res)){ 
	$kosik = $_SESSION['kosik']['obsah'][$row['PK_idd']];
	$cena += $kosik['ks'] * $row['price'];
	$message .= " <table class='table table-bordered'><thead><tr><th>#</td><th>Napoj</th><th>Počet ks</th><th>Objem</th><th>Cena</th></tr> </thead><tbody>";
	$message .= "<tr><td>" . $row['PK_idd']. "</td><td>" . $row['name']. "</td><td>" .  $kosik['ks']. "</td><td>" .  $row['volume']. "</td><td>" .  $row['price']. " Kč / ks</td></tr>";
}
$message .= "</tbody></table>";

Anonymous,