Mistři v programování na #hovnokod

Simple, my dear Watson.

viz. http://jasperreports.sourceforge.net/api/net/sf/jasperreports/export/CommonExportConfiguration.html

All Known Implementing Classes:

AbstractXlsExporterConfiguration, AbstractXlsReportConfiguration, SimpleCommonExportConfiguration, SimpleCsvExporterConfiguration, 
SimpleCsvMetadataExporterConfiguration, SimpleCsvMetadataReportConfiguration, SimpleCsvReportConfiguration, SimpleDocxExporterConfiguration, 
SimpleDocxReportConfiguration, SimpleExporterConfiguration, SimpleGraphics2DExporterConfiguration, SimpleGraphics2DReportConfiguration, 
SimpleHtmlExporterConfiguration, SimpleHtmlReportConfiguration, SimpleJsonExporterConfiguration, SimpleJsonMetadataReportConfiguration, 
SimpleJsonReportConfiguration, SimpleJxlExporterConfiguration, SimpleJxlMetadataExporterConfiguration, SimpleJxlMetadataReportConfiguration, 
SimpleJxlReportConfiguration, SimpleOdsExporterConfiguration, SimpleOdsReportConfiguration, SimpleOdtExporterConfiguration, 
SimpleOdtReportConfiguration, SimplePdfExporterConfiguration, SimplePdfReportConfiguration, SimplePptxExporterConfiguration, 
SimplePptxReportConfiguration, SimplePrintServiceExporterConfiguration, SimplePrintServiceReportConfiguration, SimpleReportExportConfiguration, 
SimpleRtfExporterConfiguration, SimpleRtfReportConfiguration, SimpleTextExporterConfiguration, SimpleTextReportConfiguration, 
SimpleXlsExporterConfiguration, SimpleXlsMetadataExporterConfiguration, SimpleXlsMetadataReportConfiguration, SimpleXlsReportConfiguration, 
SimpleXlsxExporterConfiguration, SimpleXlsxReportConfiguration

Anonymous,

Foooooooo .... Jak efektivně setstavit select s optgroupy ve twigu :D

					<select name='okres' id='okres' class="form-control">
						{% set foo = '' %}
						{% for okres in okresy %}
							{% if loop.index == 0 or foo != okres.kraj_nazev %}
								{% set foo = okres.kraj_nazev %}
								{% if loop.index != 0%}
									</optgroup>
								
								{% endif %}
								<optgroup label='{{ okres.kraj_nazev }}'>
							{% endif %}
							<option value='{{ okres.PK_iddok }}'>{{ okres.nazev }}</option>
						{% endfor %}
						</optgroup>
					</select>

Anonymous,


Anonymous,

Hádejte, co používá levneknihy.cz jako knihovnu pro otevření vyhledávání...

Odpověď: Je to maps.googleapis.com

Anonymous,

Krásně využité schopnosti xml, kdy je v tagu <ADRESA> naprasená celá adresa.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<zv xmlns="http://www.cpost.cz/schema/aict/zv" xsi:schemaLocation="http://www.cpost.cz/schema/aict/zv" xmlns:xsi="http://www.cpost.cz/schema/aict/zv">
<generated>2016-05-20T17:50:04</generated>
-<row>
<PSC>10000</PSC>
<NAZ_PROV>Praha 10</NAZ_PROV>
<OKRES>Hlavní město Praha</OKRES>
<ADRESA>Černokostelecká 2020/20, Strašnice, 10000, Praha</ADRESA>
<V_PROVOZU>N</V_PROVOZU>
<PRODL_DOBA>A</PRODL_DOBA>
<BANKOMAT>A</BANKOMAT>
<PARKOVISTE>N</PARKOVISTE>
<KOMPLET_SERVIS>A</KOMPLET_SERVIS>
<VIKEND>N</VIKEND>
<LOKALITY_PRODL>N</LOKALITY_PRODL>
<VYDEJ_NP_OD>12:00</VYDEJ_NP_OD>
<UKL_NP_LIMIT>A</UKL_NP_LIMIT>
<PSC_NP_NAHR/>
<NAZ_NP_NAHR/>
<ABC_BOX>N</ABC_BOX>

Anonymous,