Mistři v programování na #hovnokod

if lover

if (common.checkContains('INSTALL', 'kvm')) {
  saltPort = 6969
} else {
  saltPort = 6969
}

Anonymous,

Extension se ještě ke všemu nachazí mimo soubor kde je definovana class LogInViewController. Prostě frajeřina.

extension LogInViewController: GIDSignInUIDelegate {
  
  override open func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    GIDSignIn.sharedInstance().uiDelegate = self
  }

}

Anonymous,

Rozkaz zněl jasně...v response musí být tel.číslo s '+' na začátku. Tenhle zákazník číslo v DB vyplněné bohužel neměl..

<ns:source msisdn="+null"/>

Anonymous,

I takto lze posilat unikatni identifikator XML zpravy....

<ns:messageUniqueId>TODO</ns:messageUniqueId>

Anonymous,

Simple, my dear Watson.

viz. http://jasperreports.sourceforge.net/api/net/sf/jasperreports/export/CommonExportConfiguration.html

All Known Implementing Classes:

AbstractXlsExporterConfiguration, AbstractXlsReportConfiguration, SimpleCommonExportConfiguration, SimpleCsvExporterConfiguration, 
SimpleCsvMetadataExporterConfiguration, SimpleCsvMetadataReportConfiguration, SimpleCsvReportConfiguration, SimpleDocxExporterConfiguration, 
SimpleDocxReportConfiguration, SimpleExporterConfiguration, SimpleGraphics2DExporterConfiguration, SimpleGraphics2DReportConfiguration, 
SimpleHtmlExporterConfiguration, SimpleHtmlReportConfiguration, SimpleJsonExporterConfiguration, SimpleJsonMetadataReportConfiguration, 
SimpleJsonReportConfiguration, SimpleJxlExporterConfiguration, SimpleJxlMetadataExporterConfiguration, SimpleJxlMetadataReportConfiguration, 
SimpleJxlReportConfiguration, SimpleOdsExporterConfiguration, SimpleOdsReportConfiguration, SimpleOdtExporterConfiguration, 
SimpleOdtReportConfiguration, SimplePdfExporterConfiguration, SimplePdfReportConfiguration, SimplePptxExporterConfiguration, 
SimplePptxReportConfiguration, SimplePrintServiceExporterConfiguration, SimplePrintServiceReportConfiguration, SimpleReportExportConfiguration, 
SimpleRtfExporterConfiguration, SimpleRtfReportConfiguration, SimpleTextExporterConfiguration, SimpleTextReportConfiguration, 
SimpleXlsExporterConfiguration, SimpleXlsMetadataExporterConfiguration, SimpleXlsMetadataReportConfiguration, SimpleXlsReportConfiguration, 
SimpleXlsxExporterConfiguration, SimpleXlsxReportConfiguration

Anonymous,