Mistři v programování na #hovnokod

I takto lze posilat unikatni identifikator XML zpravy....

<ns:messageUniqueId>TODO</ns:messageUniqueId>

Anonymous,

Simple, my dear Watson.

viz. http://jasperreports.sourceforge.net/api/net/sf/jasperreports/export/CommonExportConfiguration.html

All Known Implementing Classes:

AbstractXlsExporterConfiguration, AbstractXlsReportConfiguration, SimpleCommonExportConfiguration, SimpleCsvExporterConfiguration, 
SimpleCsvMetadataExporterConfiguration, SimpleCsvMetadataReportConfiguration, SimpleCsvReportConfiguration, SimpleDocxExporterConfiguration, 
SimpleDocxReportConfiguration, SimpleExporterConfiguration, SimpleGraphics2DExporterConfiguration, SimpleGraphics2DReportConfiguration, 
SimpleHtmlExporterConfiguration, SimpleHtmlReportConfiguration, SimpleJsonExporterConfiguration, SimpleJsonMetadataReportConfiguration, 
SimpleJsonReportConfiguration, SimpleJxlExporterConfiguration, SimpleJxlMetadataExporterConfiguration, SimpleJxlMetadataReportConfiguration, 
SimpleJxlReportConfiguration, SimpleOdsExporterConfiguration, SimpleOdsReportConfiguration, SimpleOdtExporterConfiguration, 
SimpleOdtReportConfiguration, SimplePdfExporterConfiguration, SimplePdfReportConfiguration, SimplePptxExporterConfiguration, 
SimplePptxReportConfiguration, SimplePrintServiceExporterConfiguration, SimplePrintServiceReportConfiguration, SimpleReportExportConfiguration, 
SimpleRtfExporterConfiguration, SimpleRtfReportConfiguration, SimpleTextExporterConfiguration, SimpleTextReportConfiguration, 
SimpleXlsExporterConfiguration, SimpleXlsMetadataExporterConfiguration, SimpleXlsMetadataReportConfiguration, SimpleXlsReportConfiguration, 
SimpleXlsxExporterConfiguration, SimpleXlsxReportConfiguration

Anonymous,

Foooooooo .... Jak efektivně setstavit select s optgroupy ve twigu :D

					<select name='okres' id='okres' class="form-control">
						{% set foo = '' %}
						{% for okres in okresy %}
							{% if loop.index == 0 or foo != okres.kraj_nazev %}
								{% set foo = okres.kraj_nazev %}
								{% if loop.index != 0%}
									</optgroup>
								
								{% endif %}
								<optgroup label='{{ okres.kraj_nazev }}'>
							{% endif %}
							<option value='{{ okres.PK_iddok }}'>{{ okres.nazev }}</option>
						{% endfor %}
						</optgroup>
					</select>

Anonymous,


Anonymous,

Hádejte, co používá levneknihy.cz jako knihovnu pro otevření vyhledávání...

Odpověď: Je to maps.googleapis.com

Anonymous,