Mistři v programování na #hovnokod

Unikátní vývojový proces aneb co jsme zapoměli....

Mějme aplikaci. Ta má frontend a backend. Ty spolu spolupracují. 
Architektura napíše změnu v frontendu i v backendu.
Vývojáři naprogramují frontendovou část.
Testeři začnou testovat, reportují chyby a moc toho nefunguje.....

Anonymous,

Swift

class StringBool {
	var majorString: String
	
	init(majorString: String) {
		self.majorString = majorString
	}
	
	public func isMajorStringTrue() -> Bool? {
		if majorString == "yes" ||  majorString == "Yes" || majorString == "YES"  {
			return true
		} else if majorString == "no" ||  majorString == "No" || majorString == "NO" {
			return false 
		} else {
			return nil 
		}
}

Filip Bulda Bulander,

Prestashop na nejmenovaném eshopu s alternativní stravou

{if (count ($cart->getProducts()) > 0)}{$cart_qties}{else}0{/if}

Anonymous,

Brigádníci mají smůlu, aneb když chcete do systému zavést výjimku během telefonického hovoru s klientem.

{if $user->firstname !== 'Brigáda'}
	{include __CONTROL__ . '/alerts/AlertsDialog.latte'}
{/if}

Zbyněk Rybička,

SO Thread: https://stackoverflow.com/questions/44484229/how-should-i-make-this-code-shorter To nechceš :D :D :D

@IBAction func startButton(_ sender: UIButton, forEvent event: UIEvent) {
if isPlaying == false {
sender.alpha = 0
difficulty.alpha = 0
if difficulty.selectedSegmentIndex == 0 {
currentTask.text = "Starting \nE In"
timeLabel.text = "3"
delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "E"
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "4"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "5"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "6"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "7"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "8"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "9"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "10"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "Starting \nF In"
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "F"
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "4"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "5"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "6"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "7"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "8"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "9"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "10"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "Starting \nG In"
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "G"
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "4"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "5"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "6"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "7"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "8"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "9"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "10"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "Starting \nA In"
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "A"
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "4"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "5"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "6"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "7"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "8"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "9"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "10"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "Starting \nB In"
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "B"
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "4"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "5"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "6"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "7"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "8"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "9"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "10"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "Starting \nC In"
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "C"
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "4"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "5"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "6"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "7"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "8"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "9"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "10"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "Starting \nB In"
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "B"
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "4"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "5"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "6"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "7"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "8"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "9"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "10"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "Starting \nA In"
self.timeLabel.text = "3"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.currentTask.text = "A"
self.timeLabel.text = "1"
self.delay(1) {
self.timeLabel.text = "2"
self.delay(1) {
self

Anonymous,