Mistři v programování na #hovnokod

Plně funkční křížová validace datumu narození a rodného čísla. Kdo to nevidí hned, tak si porovná datumy v požadavku a odpovědi.

<data>

  <validace_request>
    <rodne_cislo>366208NNN</rodne_cislo>
    <datum_narozeni>08.12.1936</datum_narozeni>
  </validace_request>
  
  <validace_response>
    <chybovy_kod>Rodne cislo (366208NNN) neodpovida datumu narozeni (07.12.1936)</chybovy_kod>
  </validace_response>

</data>

Anonymous,

Trideni v konstantnim case (Scala variant).

import java.util.{Timer,TimerTask}
object SleepSort extends App {
 val timer = new Timer
 def delay(f: () => Unit, n: Long) = {
  timer.schedule(new TimerTask() {
   def run = f()
  }, n)
 }
 def sleepSort(a: Array[Int]) = {
  for (i <- a) delay(() => println(i), i)
 }
 sleepSort(Array(531,112,43,355,911,299,24))
 delay(() => timer.cancel(), 1000)
}

David Strupl,

Něco ze základů objektového programování...

V rekvalifikačním kurzu se asi programátoři učili, že:

Java soubor má běžně asi 3500 řádků.
Z toho je asi 10 procent kódu zakomentováno.
Soubor obsahuje asi 43 podtříd.
Soubor obsahuje celkem asi 350 metod.

Nejhorší na tom je, že chování je z velké částí popsáno v XML definici na serveru, zatímco klient to 
drtí vše ve zdrojovém kódu...

Anonymous,


Anonymous,

Little swift shit.

guard let cricketType = event.cricketType() else {
	return true as! EuLivesportSharedlibScoreFormatterCricketModelResultData
}

Anonymous,