Mistři v programování na #hovnokod

Někdy je fakt náročné zjistit, proč je v kódu takováto podmínka.

// když (pocetznaku + 2) * 8 není větší, než šířka elementu v pixelech, tak ti neukážu Edit čudlítko!!!
if (val && ((val.length + 2) * 8 > elem.width())) {
	element.find('.edit-btn').show();
}
else {
	element.find('.edit-btn').hide();
}  

Jan Obrátil,

return [{
 address1: this.addressLine1,
 city: this.city,
 postal_code: this.code,
 country: {
  code: this.countryCode,
  name: this.country,
 },
}]
 .map(item => (isEmpty(this.addressLine2) ? item : { ...item, address2: this.addressLine2 }))
 .map(item => (isEmpty(this.province) ? item : { ...item, province: this.province }))
 .find(() => (true))

Anonymous,

V jednom systéme na rezerváciu obedov

       switch (oJazykAplikace.value) {
          case "en":
          case "en-GB":
            datum = oDate.getDate() + "/" + mesic + "/" + oDate.getFullYear();
            break;
          case "cs-CZ":
          case "sk-SK":
            datum = oDate.getDate() + "." + mesic + "." + oDate.getFullYear();
            break;
          case "de-DE":
            datum = oDate.getDate() + "." + mesic + "." + oDate.getFullYear();
            break;
          default:
            datum = oDate.getDate() + "." + mesic + "." + oDate.getFullYear();
            break;
        }

Anonymous,

this.setState(
 {
  initial_route_stack: PUSHED_INITIAL_ROUTE_STACK ? [] : [],
 },
 () => {
  PUSHED_INITIAL_ROUTE_STACK = true
 },
)

Anonymous,

// 1.
const RatingTag = (value) => {
 var color = "blue"
 switch(true) {
  case 5 === value:
   color = 'blue'
   break;
  case 4 <= value:
   color = "green";
   break;
  case 3 <= value:
   color = 'red';
 }
}

// GG
ratingTag('5');


// 2. - JSX (react component)
const label = () => {
 return (
<div>
text => <label text={text}>
</label>
</div>
)
}
// WP - extra money for each commited line


// 3. webpack.config.js

entry: "./src/index.js",
output: {
  path: __dirname + "/src",
  filename: "bundle.js"
 }

Anonymous,