Mistři v programování na #hovnokod

Spravne pouzitie roznych request type.

 public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
  {
    doGet(request, response);
  }

Anonymous,

...protože je lepší dát vědět, že budu mazat mrtvý kód, než ho rovnou smazat :D

    //To bedeleted
    NotificationChannelsComponent notifChnl= new NotificationChannelsComponent(ewd);
    List <String > SelectedEmailChannel= new ArrayList<String>();
    SelectedEmailChannel.add("Ranjith Test");
    try{
      notifChnl.deleteEmailChannels(SelectedEmailChannel);
    }
    catch (Exception ex){
      testLog.info("Exception is "+ex);
    }
    //Delete till here

Anonymous,

Proč? Protoč kolotoč....

private boolean existsPrice;
.....
if (Boolean.TRUE.equals(existsPrice)) {

Anonymous,

Legitimny_kod_v_jave

  private class _{    
    int _;    
    _(int _){
      this._ = _;
    }
  }
  private class __{    
    _ __;    
    __(_ __){
      this.__ = __;
    }
  }

Anonymous,

Generovani unikatniho id

public class FFMPEGWorker {

  public static final Set<Integer> activeConversions = new HashSet<>();

  public static int getTaskID() {
    int response = (int)(Math.random() * Math.pow(2,30));
    if (activeConversions.isEmpty()) {
      activeConversions.add(response);
      return response;
    }
    while (activeConversions.contains(response) && response < 100000000 && response >= 1000000000) {
      response = (int)(Math.random() * Math.pow(2,30));
    }
    activeConversions.add(response);
    return response;
  }

}

Anonymous,