Mistři v programování na #hovnokod

Placená verze pluginu do Wordpressu (99 €)

$load_admin = false;
if( is_admin() ) {
  $load_admin = true;
}

Anonymous,


Anonymous,


Anonymous,

Pochopili jste to někdo? A to ani neříkám, že se jedná o dokumentaci k SDK ...

 private static final String AUTH_TOKEN = "your developer token";

// později v kódu

  String token = System.getenv("AUTH_TOKEN");
  if (token == null) {
   token = AUTH_TOKEN;
  }
  if ("your developer token".equals(token)) {
   System.err.println("Please fill in your developer token");
   return;
  }


Martin Jašek,

Java 9: Learn functional programming they said, see the world they said...

public static <T,U,A,R> Collector<T,?,R> flatMapping​(Function<? super T,? extends Stream<? extends U>> mapper,
                           Collector<? super U,A,R> downstream)

 Map<String, Set<LineItem>> itemsByCustomerName
  = orders.stream().collect(
   groupingBy(Order::getCustomerName,
        flatMapping(order -> order.getLineItems().stream(),
              toSet())));

Anonymous,