Mistři v programování na #hovnokod

    if (!mp.getHasDocs() &&
      (mp.getSendingTypeCode().equals("DB") || mp.getSendingTypeCode().equals("EM"))) {
      //uncorrectList.add(mp);
      return "uncorrect";
    } else if (mp.getSendingTypeCode().equals("DB")) {
      if (mp.getRecipientImprint() == null || mp.getRecipientImprint().getDataBoxID() == null ||
        mp.getRecipientImprint().getDataBoxID().equals("")) {
        //uncorrectList.add(mp);
        return "uncorrect";
      } else if (sizeSendingDB(mp)) {
        //bigSize.add(mp);
        return "bigSize";
      }

Anonymous,

...tak jsem se vztekla, že nic nevím o tom souboru...a pak jsem zjistila, že vlastně nic nevím o té exception... read magic fakt :D

  try {
   vin.readFixed(magic);             // read magic
  } catch (IOException e) {
   throw new IOException("Not a data file.");
  }

Anonymous,

Třetí kontrolu na null hodnotu jsem už nenašel...

      if (dataModel != null) {
        dataModel.setData(data);
        
        if (dataModel != null) {
           dataModel.calculate();
        }
      }

Anonymous,

Co že tam chybí ? Ano, break.

    boolean contains = false;    
    for (Item item : items) {
      if (item.equals(pattern)) {
        contains = true;
      }
    }

Anonymous,

Ze vzorové implementace mojeID

package cz.xxx.client.openid.util;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 * Builder pro sestaveni URL adresy. 
 * @author xxx
 */
public class UrlBuilder {	
	//=============== ATRIBUTY ==================================================
	private StringBuffer url;

	//============== KOSTRUKTORY A TOVARNI METODY ===============================
	public UrlBuilder() {
		this.url = new StringBuffer();
	}
	
	public UrlBuilder(String url) {
		this();
		this.url.append(url);
	}

	
	
	//============== METODY TRIDY ===============================================

	//============== VEREJNE METODY INSTANCE ====================================
	/**
	 * Pripoji parametr k URL.
	 * @param name
	 * @param value
	 * @return
	 */
	public UrlBuilder appendParam(String name, String value){
		if( url.indexOf("?") == -1 ) {
			this.url.append("?");
		}else{
			this.url.append("&");
		}
		
		this.url.append(name).append("=").append(value);
		return this;			
	}
	
	/**
	 * Nastavi uplne novou URL, smaze predchozi hodnotu URL.
	 * @param url
	 */
	public void setUrl(String url){
		this.url = new StringBuffer(url);
	}
	
	/**
	 * Vrati sestavenou URL.
	 * @return
	 */
	public String build(){
		return this.url.toString();			
	}
	
	/**
	 * Vrati sestavenou a encodovanou URL. 
	 * @param httpResp
	 * @return
	 */
	public String buildAndEncode(HttpServletResponse httpResp){
		return httpResp.encodeRedirectURL( this.url.toString() );			
	}
	

	//============== SOUKROME METODY INSTANCE ===================================

	//============== VNORENE A VNITRNI TRIDY ====================================

	//============== OSTATNÍ (MAIN A AUTOMATICKY GENEROVANE METODY) =============
}

Anonymous,