Mistři v programování na #hovnokod

Hodně zvrácená práce se StringBuilderem. Provedeme dvakrát string concat pluskem, pro jistotu tak, aby to nemohlo JVM optimalizovat. Provedeme jeden append a můžeme servírovat prázdné složené závorky, jelikož i ten regexp je vadný: I na poměry Java stringu lze mluvit o extrémním přemnožení zpětných lomítek. Měl by vypadat nějak takto: "^\\w+\\{(.*)}$".

@Override public String toString() {	
	final Matcher m = Pattern.compile("^\\\\w+\\{\\(.*\\)\\}$").matcher(super.toString());	
	final String parent = m.matches() ? m.group(1) + ", " : "";	
	final StringBuilder sb = new StringBuilder("CensoredNameDto{" + parent)	
		.append("}")	
		;
	return sb.toString();	
}	

Anonymous,

Jak jsem "zprasil" kód zcela záměrně. Na pohled to vypadá zle: Jeden node se hledá pomocí dao.findAll(). Oproti původnímu úhlednému kódu, který hledal pouze TreeNode s ID 0, je to ovšem mnohonásobně efektivnější, když se pak téměř ze všech uzlů obsažených v databázi vytváří stromová struktura :)

	List<TreeNode> allNodes = dao.findAll();
	TreeNode root = allNodes.stream()
			.filter(x -> x.getId() == 0L)
			.findAny().orElse(null);

Anonymous,

...since we're counting

class MutableInt {

  int value = 1; // note that we start at 1 since we're counting

  public void increment() {
    ++value;
  }

  public int get() {
    return value;
  }

  public String toString() {
    return String.valueOf(value);

  }
}

Anonymous,

Tohle na mne při polední pauze vyskočilo na StackOverflow, málem jsem ten oběd vrhnul do klávesnice.

<% ArrayList<QuesnBean> list =new ArrayList<QuesnBean>();

list = (ArrayList<QuesnBean>)request.getAttribute("question"); 
int i=0, l=list.size();
  for(QuesnBean qbean : list)
  {
   qbean = list.get(i);

     out.print("<br><br> Q.No: "+ (i+1) +" ");
     out.println(qbean.getQuesn()+"<br>");
     out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp1());
     out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp2());
     out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp3());
   out.println("<br> <input type='radio' name='o1'> "+qbean.getOp4());

     if(i<=l){
      i++;
      }
  } 
 %>

Anonymous,

Koukáte na to 5 minut a pak vám dojde, že vaše IDE používá font, ve kterém malé L a jednička vypadají stejně

if (l < 1)
  l = 1;

Martin Jašek,