Mistři v programování na #hovnokod

Odchytavat vyjimky je treba vsude , I tam kde nejsou.

      try
      {
 
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Exceptions.ProcessModuleLoadException(this, ex);
      }

Anonymous,


Anonymous,

WTF.

foreach(var t in T)
{
 ...
        INDX = INDX + 1;
        if (INDX == 13)
        {
          INDX = INDX;
        }
 ...
}

Anonymous,


Anonymous,

    public async Task<ClaimsPrincipal> AuthenticateAsync(string authenticationScheme) =>
      await Task.FromResult(Context.AuthenticateAsync(authenticationScheme).Result.Principal);

Anonymous,