Mistři v programování na #hovnokod

Pleasure of working around Unity bugs

			#if UNITY_VERSION < 560
			#ifndef SHADER_API_GLCORE
			#ifndef SHADER_API_OPENGL
			#ifndef SHADER_API_GLES
			#ifndef SHADER_API_GLES3
			if (forceFlip != 0) o.uv[0].y = 1.0f - o.uv[0].y;
			#endif
			#endif
			#endif
			#endif
			#endif

Anonymous,

To takhle člověk prochází strší kód a nestačí se divit

      int num = this._vertices * 12;
      int num2 = this._vertices * 12;
      byte[] array = new byte[Math.Max(num, num2)];

Anonymous,

Dodnes mi nedošlo, proč bych něco takového potřeboval:-)

public static double Dejcenu (string hodnota) {
	if ((hodnota == "- - -") || (hodnota.Length == 0)) {
		return 0.0;
	}
	if (hodnota[hodnota.Length - 1] == 'č') {
		hodnota = hodnota.Substring(0, hodnota.Length - 3).Trim();
		return Convert.ToDouble(hodnota);
	}
	return Convert.ToDouble(hodnota);
}

Anonymous,

By Vojtech Petřík...Neumí ani česky, ani programovat.

 static string[] GenerateRandomClassOfRandomness()
    {
      string classOfRandomness = "";
      string usage = "";
      string randNameSpace = RandomString(rnd.Next(5, 10));
      string randFuncName = RandomString(rnd.Next(5, 10));
      string randClassName = RandomString(rnd.Next(5, 10));
      string randVar1 = RandomString(rnd.Next(5, 10));
      string randVar2 = RandomString(rnd.Next(5, 10));

      if (rnd.Next(0, 10) > 5)
      {
        classOfRandomness = "\nnamespace " + randNameSpace +
          "\n{\nclass " + randClassName +
          "\n{\n[SwapLines]\n [JunkcodeVars]\n volatile int " + randVar1 + " = 0; \n[SwapLines/] \n public " + randClassName + "( int " + randVar2 + "){ " + randFuncName + "(" + randVar2 + ");}public void " + randFuncName + "(int " + randVar2 + "){ " + randVar1 + "++;if (" + randVar1 + "< " + randVar2 + "){ " + randFuncName + "(" + randVar2 + ");}else " + randVar1 + " = 0;}}}";
        usage = "new " + randNameSpace + "." + randClassName + "(" + rnd.Next(1, 5) + ");";
      }
      else
      {
        classOfRandomness = "\nnamespace " + randNameSpace + "\n{\n  class " + randClassName + "\n  {    public volatile static int " + randVar1 + " = 1111;    int a = new Random().Next(0, 2);    int b = new Random().Next(0, 2);    int c = new Random().Next(0, 2);    public int " + randFuncName + "()    {      if(a+b+c > 0)      {        " + randVar1 + " += a + b + c;      }      return new Random().Next(0, " + randVar1 + ");    }  }}";
        usage = "new " + randNameSpace + "." + randClassName + "()." + randFuncName + "();";

      }
      return new string[] { classOfRandomness, usage };
    }
//Blodhblaka- Vojtech Petrik - Hovnokod 101. Umi jen frameworky. Asi proto, ze ma prohle obe nohy :----)

Anonymous,


Anonymous,