Mistři v programování na #hovnokod

Nejmenovaný učitel programování, když jsem začali probírat databáze.

try
{
  /* code */
}
catch (Exception ex)
{
  throw ex;
}

Anonymous,


Anonymous,

public static bool ToBoolean(this string value)
    {
      switch (value.ToLower())
      {
        case "true":
          return true;
        case "t":
          return true;
        case "1":
          return true;
        case "0":
          return false;
        case "false":
          return false;
        case "f":
          return false;
        default:
          throw new InvalidCastException("You can't cast a weird value to a bool!");
      }
    }

Anonymous,

update updateResult.Result is bool :)

private static bool StartUpdate()
		{
			Logger logger = new Logger();
			_updateMgr = new UpdateManager(logger);
			UpdateResult updateResult = _updateMgr.UpdateDB();			

			if (!updateResult.Result)
			{
				return false;
			}
			return true;
		}

Anonymous,

Zlomiť ruky, aby tento človek už nemohol chytiť klávesnicu....

string IUser.TicketFiltersJson
{
	get { return null; }
	set { }
}

Anonymous,