Mistři v programování na #hovnokod


Anonymous,

Pro jistotu, ať člověk má přehled :)

DateTime today= DateTime.Now;
DateTime tomorow= today.AddDays(1);
DateTime nextWorkDay= tomorow;

Anonymous,


Anonymous,

Aneb jak moc se dá nepochopit enum

public enum TransportMeaningEnum
	{
		Unknown = 0,
		Type1 = 1,	// typictky TRAM
		Type2 = 2,	// typicky BUS
		Type3 = 4,	// typicky TAXI
		Type4 = 8,	// typicky TRAIN
		Type5 = 16,	// typicky SHIP
		Type6 = 32,	// typicky CHUTE 
	}

Anonymous,

How to detect HTML in HTTP response

if(fetchResultString[0].Equals("<")
{
// is html
}

Anonymous,