Mistři v programování na #hovnokod

Funkcia pro odesílání dat a vyvolání frame error na periferii.

void PosliZpravu(byte *pole, byte delka zpravy)
{
  byte i = 0;
  for(i=0;i<delka_zpravy;i++)
  {
   for(i=0;i<6;i++)
   {
     posli_byte(pole[i]);
   }
  }
}

Anonymous,

Ked testeri kopíruju bezhlavo source a skladajú staré kody.

	void setValue(int hodnota){
		hodnota=10;
		if (5) bool value++;
		else String name--;
		int parameter = hodnota;	
	return 24;
	}

Anonymous,

Grid snapping (přichytávání kurzoru k mřížce). Kód dělající to samé, po refaktoru: GridRelative[0] = round(MousePos_GridRelative[0]); GridRelative[1] = round(MousePos_GridRelative[1]);

GridRelative[0] = MousePos_GridRelative[0];
GridRelative[1] = MousePos_GridRelative[1];

 if (AppSettings->Snapping)
 {
  MousePos_ModulusPerMeter[0] = fmod( (double)MousePos_AxisRelative[0], PixelsPerGrid ) / PixelsPerMeter;
  MousePos_ModulusPerMeter[1] = fmod( (double)MousePos_AxisRelative[1], -PixelsPerGrid ) / PixelsPerMeter;
  MousePos_ModulusPerMeter[0] = abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]);
  MousePos_ModulusPerMeter[1] = abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]);

  if (GridRelative[0] < 0 && GridRelative[1] > 0)
  {
   //top-left quadrant, -x +y
   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[0] += MousePos_ModulusPerMeter[0];
   else
    GridRelative[0] -= ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[0] );

   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[1] -= MousePos_ModulusPerMeter[1];
   else
    GridRelative[1] += ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[1] );
  }
  else if (GridRelative[0] >= 0 && GridRelative[1] > 0)
  {
   //top-right quadrant, +x +y
   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[0] -= MousePos_ModulusPerMeter[0];
   else
    GridRelative[0] += ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[0] );

   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[1] -= MousePos_ModulusPerMeter[1];
   else
    GridRelative[1] += ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[1] );
  }
  else if (GridRelative[0] >= 0 && GridRelative[1] <= 0)
  {
   //bottom-right quadrant, +x -y
   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[0] -= MousePos_ModulusPerMeter[0];
   else
    GridRelative[0] += ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[0] );

   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[1] += MousePos_ModulusPerMeter[1];
   else
    GridRelative[1] -= ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[1] );
  }
  else if (GridRelative[0] < 0 && GridRelative[1] <= 0)
  {
   //bottom-left quadrant, -x -y
   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[0]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[0] += MousePos_ModulusPerMeter[0];
   else
    GridRelative[0] -= ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[0] );

   if ( abs(MousePos_ModulusPerMeter[1]) < (0.5 * Scale) )
    GridRelative[1] += MousePos_ModulusPerMeter[1];
   else
    GridRelative[1] -= ( (1.0 * Scale) - MousePos_ModulusPerMeter[1] );
  }
 }

Anonymous,

zadanie bolo V jednom cykle načítať písmená do poľa typu char, v druhom cykle ich vypísať bez medzier tak, aby po vypísaní tvorili slovo. SPSE K.Adlera 2 rocnik :D

int main()
{
  char a,b,c;
  int x[10];
  for (i=0;i<10;i++)
{
  scanf ("%c", a);
}
  for (i=0;i<10;i++)
  {
    scanf ("%c", b)
  }
  for (i=0;i<10;i++)
  {
    scanf ("%d", c);
  }
  printf ("%c,%c,%c", a,b,c);
}

Anonymous,

DRY coding at its finest. Takový perličkový kód od spolužáka na SPŠE Havířov. (4. ročník)

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>
void pridej();
void cteni();
void hledej();
void hledej_lekce();
void hledej_cz();
void hledej_en();
void test();
void testv();
void testn();
void testen();
void testnen();
void oprava();
void smazat();
int main()
{
	setlocale(LC_ALL, "");
	system("COLOR FC");
int volba;
do{
	 system("cls");
	 
	 printf("1 - p�id�n� nov�ho slov��ka\n");
   printf("2 - �ten� slov��ek\n");
   printf("3 - Hled�n� slov��ka\n");
   printf("4 - Test\n");
   printf("5 - Opravit slov��ko\n");
   printf("6 - Smazat slov��ko\n");
   printf("0 - Konec\n");
   printf("Vyberte operaci: ");
   scanf("%d", &volba); 
   getchar();
   switch(volba)
   

	
	{
		case 1: pridej();
        break;
				
		case 2: cteni();
				getchar();
				break;
				
	  case 3: hledej();
				break; 
	
    case 4: testv();
				break; 
  
		case 5: oprava();
				break; 
		
		case 6: smazat();
				break; 
  
  }
	
	
}
while (volba != 0);	
	
return 0;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void pridej()
{
	
	char cz[20],en[20];
	int lekce,mozn=0;
	FILE *f;
	f=fopen("slovnicek.txt","a");
  if(f == NULL)
	{
	 printf("Soubor se nepovedlo otev��t\n");
	 
}
	do{
  system("cls");
  printf("Zadej lekci: ");
	scanf("%d", &lekce);
	getchar();
	printf("\nZadej cz slovo: ");
	gets(cz);	
	printf("\nZadej en slovo: ");
	gets(en);
  system("cls");
  printf("p�ejete si p�idat slov��ko:\n");
  printf("-----------------------------------\n");
  printf("lekce\t|CZ\t\t|EN\n");
  printf("-----------------------------------\n");
  printf("%d\t",lekce);
  printf("|%s\t",cz);
  if(strlen(cz)<7)
  printf("\t");
  printf("|%s\n",en);
  printf("-----------------------------------\n");
  printf("ano:1 ne:0\n:");
  scanf("%d",&mozn);
}while(mozn!=1); 	
	fprintf(f,"%d#%s#%s\n",lekce,cz,en);
	fclose(f);
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void cteni()
{
int i;
char cz[20],en[20],pom[100];
int lekce;
char* lekc;
char* enn;
char* czz;
char* token;


	FILE *f;
	f=fopen("slovnicek.txt","r");
  if(f == NULL)
	{
	 printf("Soubor se nepovedlo otev��t\n");
	 
}
printf("-----------------------------------\n");
printf("lekce\t|CZ\t\t|EN\n");
printf("-----------------------------------\n");
while(fgets(pom,100,f)!=NULL)
{
lekc = strtok(pom, "#");
czz = strtok(NULL, "#");
enn = strtok(NULL, "\n");
lekce=atoi(lekc);
strcpy(cz,czz);
strcpy(en,enn);
printf("%d\t",lekce);
printf("|%s\t",cz);
if(strlen(cz)<7)
printf("\t");
printf("|%s\n",en);
printf("-----------------------------------\n");
}
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void hledej()
{
 int hledan;
 do{ 
   system("cls");
  
  printf("1 - Hledej podle cz \n");
	printf("2 - Hledej podle en \n");
	printf("3 - Hledej podle lekce\n");
	printf("0 - zpet\n");
	printf("volba: ");
	scanf("%d", &hledan);
	getchar();
	switch(hledan)
 {
		case 1: hledej_cz();
				getchar();
				break;
				
		case 2: hledej_en();
		    getchar();
				break;
				
		case 3: hledej_lekce();
				getchar();
				getchar();
				break;
		
 }
}while (hledan!=0);
}////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void hledej_lekce()
{
int lekcev;
printf("zadej hledanou lekci: ");
scanf("%d",&lekcev);
int i=0;
int lekce;
char cz[20],en[20],pom[100];
char* lekc;
char* enn;
char* czz;
char* token;


	FILE *f;
	f=fopen("slovnicek.txt","r");
  if(f == NULL)
	{
	 printf("Soubor se nepovedlo otev��t\n");
	 
   }
printf("-----------------------------------\n");
printf("lekce\t|CZ\t\t|EN\n");
printf("-----------------------------------\n");
while(fgets(pom,100,f)!=NULL)
{
lekc = strtok(pom, "#");
czz = strtok(NULL, "#");
enn = strtok(NULL, "\n");
lekce=atoi(lekc);
if(lekcev==lekce)
{
i++;
strcpy(cz,czz);
strcpy(en,enn);
printf("%d\t",lekce);
printf("|%s\t",cz);
if(strlen(cz)<7)
printf("\t");
printf("|%s\n",en);
printf("-----------------------------------\n");
}
}
if(i==0)
printf("��dn� slov��ko v lekci"); 
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
void hledej_en()
{
char env[20];
int i=0,lekce,zk;
char cz[20],en[20],pom[100];
char* lekc;
char* enn;
char* czz;
char* token;

	FILE *f;
	f=fopen("slovnicek.txt","r");
  if(f == NULL)
	{
	 printf("Soubor se nepovedlo otev��t\n");
	 
   }
printf("zadej hledan� en slov��ko: ");
gets(env);
  printf("-----------------------------------\n");
printf("lekce\t|CZ\t\t|EN\n");
printf("-----------------------------------\n");
while(fgets(pom,100,f)!=NULL)
{
lekc = strtok(pom, "#");
czz = strtok(NULL, "#");

Anonymous,