Mistři v programování na #hovnokod

Někdy je fakt náročné zjistit, proč je v kódu takováto podmínka.

// když (pocetznaku + 2) * 8 není větší, než šířka elementu v pixelech, tak ti neukážu Edit čudlítko!!!
if (val && ((val.length + 2) * 8 > elem.width())) {
	element.find('.edit-btn').show();
}
else {
	element.find('.edit-btn').hide();
}   

Jan Obrátil,

  static {
        try {
            XmlSchema s = null;
            ((XmlSchema)s).location();
        } catch (NullPointerException var3) {
            ;
        }

Anonymous,

Anglický tvar množného čísla na slovenskom slove. Radosť čítať takýto kód :/

public void setZiadosts(Set<Ziadost> ziadosts) {
    this.ziadosts = ziadosts;
}

Anonymous,

return [{
  address1: this.addressLine1,
  city: this.city,
  postal_code: this.code,
  country: {
    code: this.countryCode,
    name: this.country,
  },
}]
  .map(item => (isEmpty(this.addressLine2) ? item : { ...item, address2: this.addressLine2 }))
  .map(item => (isEmpty(this.province) ? item : { ...item, province: this.province }))
  .find(() => (true))

Anonymous,

 parameters {

                choiceParam("SYSTEM", Utils.getSystems() Utils.getSystemsMRL())
                choiceParam("SITE", Utils.getSite() Utils.getSiteMRL()
}

Anonymous,