Mistři v programování na #hovnokod

    Private Sub SetFleetControls()
      Dim isEnabled = FleetScreen.AircraftsGrid.RowCount > 0
      If isEnabled Then
        SingleCopyAircraftButton.Enabled = True
        MultiCopyAircraftButton.Enabled = True
        FleetToExcelButton.Enabled = True
        FleetFromExcelButton.Enabled = True
        OpenAircraftDetailsButton.Enabled = True
        FleetCostingDetailsToExcelButton.Enabled = True
        FleetCostingDetailsFromExcelButton.Enabled = True
        DetailsToExcelButton.Enabled = True
        AllocateTotalPremiumButton.Enabled = True
        FleetApplySuggestedButton.Enabled = True
      Else
        SingleCopyAircraftButton.Enabled = False
        MultiCopyAircraftButton.Enabled = False
        FleetToExcelButton.Enabled = False
        FleetFromExcelButton.Enabled = False
        OpenAircraftDetailsButton.Enabled = False
        FleetCostingDetailsToExcelButton.Enabled = False
        FleetCostingDetailsFromExcelButton.Enabled = False
        DetailsToExcelButton.Enabled = False
        AllocateTotalPremiumButton.Enabled = False
        FleetApplySuggestedButton.Enabled = False
      End If
    End Sub

Anonymous,


Anonymous,

čím více negací, tím více programátor?

bool jePovolenoObdobi = !CiselnikyBOServices.Instance.BlokovaneObdobi(row.Datum);

if (!jePovolenoObdobi)
 return true;

Anonymous,

Jak správně zakomentovat obsah.

<?php if (0) { //schovani obsahu ----------------------------------------------------------------- ?>
	<div>Obsah</div>
<?php } //schovani obsahu ----------------------------------------------------------------- ?>

Anonymous,

Tohle nás učí ve škole.

<!DOCTYPE HTML>
<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?--><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><HTML 
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><HEAD><META content="IE=11.0000" 
http-equiv="X-UA-Compatible">
 
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css">
 
<META name="GENERATOR" content="MSHTML 11.00.9600.16476"></HEAD> 
<BODY>
<DIV id="meny">
<UL>
 <LI><A href="https://sites.google.com/site/aktuality2013/">Aktuality</A></LI>
 <LI><A href="https://sites.google.com/site/kontaktyzs/">Kontakty</A></LI>
 <LI><A href="file:///J:/__Cviceni/SI4/2_skupina/Wantula/dokumenty/dokumenty.htm">Dokumenty</A></LI>
 <LI><A href="https://sites.google.com/site/provozpodatelny/">Provoz 
 pozadatelny</A></LI>
 <LI><A href="http://sites.google.com/site/zapismilhor/">Zapis do I. 
 tridy</A></LI>
 <LI><A href="http://sites.google.com/site/vychporadce/">Vychovny 
 poradce</A></LI>
 <LI><A href="http://sites.google.com/site/skolnipreventista/">Skolni 
 prventista</A></LI>
 <LI><A href="http://sites.google.com/site/skolnipsycholozka/">Skolni 
 psycholozka</A></LI></UL></DIV></BODY></HTML>

Anonymous,