Mistři v programování na #hovnokod

celé zle (PP)

SELECT   (
        SELECT   TO_CHAR(HeadersID) HeadersID 
        FROM    datapt_eng_vw a
        WHERE    a.datapoint_id = b.COLUMN_VALUE
      ) headerId,
      (
        SELECT   TO_CHAR(DATAPT_TIMESTAMP, 'MM/DD/YY HH:MI:SS.ff3 AM') 
        FROM    datapt_eng_vw a
        WHERE    a.datapoint_id = b.column_value
      ) tdateForOrder, 
      (
        SELECT   DATAPT_TIMESTAMP
        FROM    datapt_eng_vw a
        WHERE    a.datapoint_id = b.column_value
      ) DATAPT_TIMESTAMP
FROM    TABLE(CAST (PKG_TDS_ENG.GET_SESSION_DATAPOINTS() AS TBL_DATAPOINT_SKEY)) b 
ORDER BY  DATAPT_TIMESTAMP desc;

Anonymous,

Protože dělat věci jednoduše je pro losery...

if (btn != null) {

  switch (btn.getId()) {
    case 1:
      processAction(contactId, name, 2);
      break;
    case 2:
      processAction(contactId, name, 3);
      break;
    case 3:
      processAction(contactId, name, 4);
      break;
    case 4:
      processAction(contactId, name, 5);
      break;
    case 5:
      processAction(contactId, name, 6);
      break;
    case 6:
      processAction(contactId, name, 7);
      break;
    case 7:
      processAction(contactId, name, 8);
      break;
    default:
      break;
  }
}

Anonymous,

Kdyz uz mi posilate SELECT dotaz, tak pokud mozno funkcni... Pro Ty, co nenasli hned chybu, tak si zvetste pismo nebo pouzijte lupu.

select * from objednavky
where cislo_objednavky = '12345678’;

Anonymous,

Prevod hlasu na text, zmiernenie chybovosti intonačných chýb, ktoré vplývajú na preklad. Výsledný preklad sa používa na ovládanie mikrokontroléru.

<?php 
  $preklad = $_POST['preklad'];
 
      if ($preklad=="Zapni LED1" || $preklad=="Zapni LED 1" || $preklad=="Zapni led 1" || $preklad=="Zapni led1" || $preklad=="Zapni let1" || $preklad=="Zapni let 1" || $preklad=="Zapni ledku1" || $preklad=="Zapni ledku 1" || $preklad=="Zapni letku1" || $preklad=="Zapni letku 1" || $preklad=="Zapnúť LED1" || $preklad=="Zapnúť LED 1" || $preklad=="Zapnúť led 1" || $preklad=="Zapnúť led1" || $preklad=="Zapnúť let1" || $preklad=="Zapnúť let 1" || $preklad=="Zapnúť ledku1" || $preklad=="Zapnúť ledku 1" || $preklad=="Zapnúť letku1" || $preklad=="Zapnúť letku 1"){
   
   file_put_contents("preklady.txt", 'Zapni LED 1');
   }else if ($preklad=="Zapni LED2" || $preklad=="Zapni LED 2" || $preklad=="Zapni led 2" || $preklad=="Zapni led2" || $preklad=="Zapni let2" || $preklad=="Zapni let 2" || $preklad=="Zapni ledku2" || $preklad=="Zapni ledku 2" || $preklad=="Zapni letku2" || $preklad=="Zapni letku 2" || $preklad=="Zapnúť LED2" || $preklad=="Zapnúť LED 2" || $preklad=="Zapnúť led 2" || $preklad=="Zapnúť led2" || $preklad=="Zapnúť let2" || $preklad=="Zapnúť let 2" || $preklad=="Zapnúť ledku2" || $preklad=="Zapnúť ledku 2" || $preklad=="Zapnúť letku2" || $preklad=="Zapnúť letku 2"){
     
   file_put_contents("preklady.txt", 'Zapni LED 2');
   }else if ($preklad=="Zapni LED3" || $preklad=="Zapni LED 3" || $preklad=="Zapni led 3" || $preklad=="Zapni led3" || $preklad=="Zapni let3" || $preklad=="Zapni let 3" || $preklad=="Zapni ledku3" || $preklad=="Zapni ledku 3" || $preklad=="Zapni letku3" || $preklad=="Zapni letku 3" || $preklad=="Zapnúť LED3" || $preklad=="Zapnúť LED 3" || $preklad=="Zapnúť led 3" || $preklad=="Zapnúť led3" || $preklad=="Zapnúť let3" || $preklad=="Zapnúť let 3" || $preklad=="Zapnúť ledku3" || $preklad=="Zapnúť ledku 3" || $preklad=="Zapnúť letku3" || $preklad=="Zapnúť letku 3"){
    
   file_put_contents("preklady.txt", 'Zapni LED 3');
   }else if ($preklad=="Zapni LED4" || $preklad=="Zapni LED 4" || $preklad=="Zapni led 4" || $preklad=="Zapni led4" || $preklad=="Zapni let4" || $preklad=="Zapni let 4" || $preklad=="Zapni ledku4" || $preklad=="Zapni ledku 4" || $preklad=="Zapni letku4" || $preklad=="Zapni letku 4" || $preklad=="Zapnúť LED4" || $preklad=="Zapnúť LED 4" || $preklad=="Zapnúť led 4" || $preklad=="Zapnúť led4" || $preklad=="Zapnúť let4" || $preklad=="Zapnúť let 4" || $preklad=="Zapnúť ledku4" || $preklad=="Zapnúť ledku 4" || $preklad=="Zapnúť letku4" || $preklad=="Zapnúť letku 4"){
       
   file_put_contents("preklady.txt", 'Zapni LED 4');
   }else if ($preklad=="Vypni LED1" || $preklad=="Vypni LED 1" || $preklad=="Vypni led 1" || $preklad=="Vypni led1" || $preklad=="Vypni let1" || $preklad=="Vypni let 1" || $preklad=="Vypni ledku1" || $preklad=="Vypni ledku 1" || $preklad=="Vypni letku1" || $preklad=="Vypni letku 1" || $preklad=="Vypnúť LED1" || $preklad=="Vypnúť LED 1" || $preklad=="Vypnúť led 1" || $preklad=="Vypnúť led1" || $preklad=="Vypnúť let1" || $preklad=="Vypnúť let 1" || $preklad=="Vypnúť ledku1" || $preklad=="Vypnúť ledku 1" || $preklad=="Vypnúť letku1" || $preklad=="Vypnúť letku 1"){
   
   file_put_contents("preklady.txt", 'Vypni LED 1');
   }else if ($preklad=="Vypni LED2" || $preklad=="Vypni LED 2" || $preklad=="Vypni led 2" || $preklad=="Vypni led2" || $preklad=="Vypni let2" || $preklad=="Vypni let 2" || $preklad=="Vypni ledku2" || $preklad=="Vypni ledku 2" || $preklad=="Vypni letku2" || $preklad=="Vypni letku 2" || $preklad=="Vypnúť LED2" || $preklad=="Vypnúť LED 2" || $preklad=="Vypnúť led 2" || $preklad=="Vypnúť led2" || $preklad=="Vypnúť let2" || $preklad=="Vypnúť let 2" || $preklad=="Vypnúť ledku2" || $preklad=="Vypnúť ledku 2" || $preklad=="Vypnúť letku2" || $preklad=="Vypnúť letku 2"){
     
   file_put_contents("preklady.txt", 'Vypni LED 2');
   }else if ($preklad=="Vypni LED3" || $preklad=="Vypni LED 3" || $preklad=="Vypni led 3" || $preklad=="Vypni led3" || $preklad=="Vypni let3" || $preklad=="Vypni let 3" || $preklad=="Vypni ledku3" || $preklad=="Vypni ledku 3" || $preklad=="Vypni letku3" || $preklad=="Vypni letku 3" || $preklad=="Vypnúť LED3" || $preklad=="Vypnúť LED 3" || $preklad=="Vypnúť led 3" || $preklad=="Vypnúť led3" || $preklad=="Vypnúť let3" || $preklad=="Vypnúť let 3" || $preklad=="Vypnúť ledku3" || $preklad=="Vypnúť ledku 3" || $preklad=="Vypnúť letku3" || $preklad=="Vypnúť letku 3"){
    
   file_put_contents("preklady.txt", 'Vypni LED 3');
   }else if ($preklad=="Vypni LED4" || $preklad=="Vypni LED 4" || $preklad=="Vypni led 4" || $preklad=="Vypni led4" || $preklad=="Vypni let4" || $preklad=="Vypni let 4" || $preklad=="Vypni ledku4" || $preklad=="Vypni ledku 4" || $preklad=="Vypni letku4");
}

Anonymous,

Jo, takový překlad dává smysl!

"~/Controllers/AdministrationController||Email 'name@server.com' is already taken.": "Adresse email 'name@server.com' est déjà utilisée.",

Anonymous,