Mistři v programování na #hovnokod

Java #998

Factory pattern http://thedailywtf.com/Articles/IInceptionFactory.aspx

public interface IInstanceFactory { 
  public IInstanceFactory getInstanceFactory(); 
  public IInstanceFactory getInstance(); 
  public IInstanceFactory getOrderFactory(); 
  public IInstanceFactory getGroupFactory(); 
  public IInstanceFactory getUserFactory(); 
}

HovnoKod,