Mistři v programování na #hovnokod

aneb "Time limit exceeded", komu se to nechce počítat: 21 jich tam je

 //P    
for (int i_P = 0; i_P < (l - 20); i_P++) {
if (P[i_P] == 1) {
//r
for (int i_r = i_P+1; i_r < (l - 19); i_r++) {
if (r[i_r] == 1) {
//o
for (int i_o = i_r+1; i_o < (l - 18);i_o++ ){
if (o[i_o]==1){
//g
for (int i_g=i_o+1;i_g <(l-17);i_g++){
if (g[i_g]==1){
//r
for (int i_r2=i_g+1;i_r2<(l-16);i_r2++){
if (r[i_r2]==1){
//a
for (int i_a = i_r2+1; i_a < (l - 15); i_a++) {
if (a[i_a] == 1) {
//m
for (int i_m = i_a++; i_m < (l - 14); i_m++) {
if (m[i_m] == 1) { 
//a
for (int i_a2 = i_m++; i_a2 < (l - 13); i_a2++) {
if (a[i_a2] == 1) { 
//t
for (int i_t = i_a2++; i_t < (l - 12); i_t++) {
if (t[i_t] == 1) { 
//o
for (int i_o2 = i_t++; i_o2 < (l - 11); i_o2++) {
if (o[i_o2] == 1) { 
//r
for (int i_r3 = i_o2++; i_r3 < (l - 10); i_r3++) {
if (r[i_r3] == 1) { 
//s
for (int i_s = i_r3++; i_s < (l - 9); i_s++) {
if (s[i_s] ==1) {
//k
for (int i_k = i_s++; i_k < (l - 8); i_k++) {
if (k[i_k] == 1) { 
//a
for (int i_a3 = i_k++; i_a3 < (l - 7); i_a3++) {
if (a[i_a3] == 1) { 
//mezera
for (int i_mezera = i_a3++; i_mezera < (l - 6); i_mezera++) {
if (mezera[i_mezera] == 1) { 
//s
for (int i_s2 = i_mezera++; i_s2 < (l - 5); i_s2++) {
if (s[i_s2] == 1) { 
//o
for (int i_o3 = i_s2++; i_o3 < (l - 4); i_o3++) {
if (o[i_o3] == 1) { 
//u
for (int i_u = i_o3++; i_u < (l - 3); i_u++) {
if (u[i_u] == 1) { 
//t
for (int i_t2 = i_u++; i_t2 < (l - 2); i_t2++) {
if (t[i_t2] == 1) { 
//e
for (int i_e = i_t2++; i_e < (l - 1); i_e++) {
if (e[i_e] == 1) { 
//z
for (int i_z = i_e++; i_z < l; i_z++) {
if (z[i_z] == 1) {
v = v + 1;

Anonymous,