Mistři v programování na #hovnokod

PHP #969

$args se předává jako parametr funkce a vždy je to pole

<div class="reply">                            
	<?php comment_reply_link(                         
	array_merge(                               
		$args, array(                              
			   'reply_text' => __('Reply', 'twentytwelve'), 'depth' => $depth,  
			   'max_depth' => $args['max_depth'],
			   'before' => $args['before'],
			   'add_below' => $args['add_below'],
		   )                                  
	)                                     
); ?></div>

Anonymous,