Mistři v programování na #hovnokod

Java #96

if (searchBox.isFocused()) {
			addressBookPopupMenu.enableItem(0, false);//view
			addressBookPopupMenu.enableItem(1, true);//search
			addressBookPopupMenu.enableItem(2, true);//add contact
			addressBookPopupMenu.enableItem(3, false);//edit contact
			addressBookPopupMenu.enableItem(4, false);//delete contact
			addressBookPopupMenu.enableItem(5, false);      
		}
		else {
			addressBookPopupMenu.enableItem(0,true);
			addressBookPopupMenu.enableItem(1,false);
			addressBookPopupMenu.enableItem(2,true);
			addressBookPopupMenu.enableItem(3,true);
			addressBookPopupMenu.enableItem(4,true);
			addressBookPopupMenu.enableItem(5, true);      
		}

		if(isSocialNWportal()) {
			addressBookPopupMenu.enableItem(2, false);//add contact
			addressBookPopupMenu.enableItem(3, false);//edit contact
			addressBookPopupMenu.enableItem(4, false);//delete contact
		}

Anonymous,