Mistři v programování na #hovnokod

HTML + CSS #954

Jak posílat data na server :)

<iframe src="about:blank" name="fram" id="fram"></iframe>
<a href="plus.php?id=1" target="fram">Označit jako kvalitní</a>

batrachus_cz,