Mistři v programování na #hovnokod

SQL #938

Jedna z tabulek v systému, který bylo potřeba "jen trochu doladit".

+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| id    | varchar(5)  | NO  |   | NULL 	 |    | 
| jmeno   | varchar(30) | NO  |   | NULL  |    |
| prijmeni | varchar(30) | NO  |   | NULL  |    |
| adresa  | varchar(50) | NO  |   | NULL  |    |
| mesto   | varchar(50) | NO  |   | NULL  |    |
| telefon  | varchar(20) | NO  |   | NULL  |    |
| email   | varchar(50) | NO  |   | NULL  |    |
| objednano | varchar(50) | NO  |   | NULL  |    |
| krome   | varchar(50) | NO  |   | NULL  |    |
| datum   | datetime   | NO  |   | NULL  |    |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+

Anonymous,