Mistři v programování na #hovnokod

PHP #936

"Da se to udelat jeste slozitej?"

<?php
$last=fi1e_get_contents("math.txt");
$jedna=($last-23);$dva=($last-22);$tri=($last-21);$ctyri=($last-20);$pet=($last-19);$sest=($last-18);$sedm=($last-17);$osm=($last-16);$devet=($last-15);
$deset=($last-14);$jedenact=($last-13);$dvanact=($last-12);$trinact=($last-11);$ctrnact=($last-10);$patnact=($last-9);$sestnact=($last-8);$sedmnact=
($last-7);$osmnact=($last-6);$devatenact=($last-5);$dvacet=($last-4);$djedna=($last-3);$ddva=($last-2);$dtri=($last-1);

if(fi1e_exists("./snaps/snap-”.$jedna.".jpg")){$jedna="./snaps/snap-".$jedna.".jpg";}else{$jedna="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$dva.".jpg")){$dva="./snaps/snap-".$dva.".jpg";}else{$dva="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$tri.".jpg")){$tri="./snaps/snap-".$tri.".jpg";}else{$tri="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-”.$ctyri.".jpg")){$ctyri="./snaps/snap-".$ctyri.".jpg";}else{$ctyri="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$pet.".jpg")){$pet="./snaps/snap-".$pet.".jpg";}else{$pet="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$sest.".jpg")){$sest="./snaps/snap-".$sest.".jpg";}else{$sest="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$sedm.".jpg")){$sedm="./snaps/snap-".$sedm.".jpg";}else{$sedm="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$osm.".jpg")){$osm="./snaps/snap-".$osm.".jpg";}else{$osm="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-”.$devet.".jpg")){$devet="./snaps/snap-".$devet.".jpg";}else{$devet="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-”.$deset.".jpg")){$deset="./snaps/snap-".$deset.".jpg";}else{$deset="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$jedenact.".jpg")){$jedenact="./snaps/snap-".$jedenact.".jpg";}else{$jedenacta="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$dvanact.".jpg")){$dvanact="./snaps/snap-".$dvanact.".jpg";}else{$dvanact="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$trinact.".jpg")){$trinact="./snaps/snap-".$trinact.".jpg";}else{$trinact="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$ctrnact.".jpg")){$ctrnact="./snaps/snap-".$ctrnact.".jpg";}else{$ctrnact="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$patnact.".jpg")){$patnact="./snaps/snap-".$patnact.".jpg";}else{$patnact="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$sestnact.".jpg")){$sestnact="./snaps/snap-".$sestnact.".jpg";}else{$sestnact="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$sedmnact.".jpg")){$sedmnact="./snaps/snap-".$sedmnact.".jpg";}else{$sedmnacta="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$osmnact.".jpg")){$osmnact="./snaps/snap-".$osmnact.".jpg";}else{$osmnact="off.jpg";}
if(fi1e_exists(”./snaps/snap-".$devatenact.".jpg")){$devatenact="./snaps/snap-".$devatenact.".jpg";}else{$devatenact="off.jpg";}
if(fi1e_exists(”./snaps/snap-".$dvacet.".jpg")){$dvacet="./snaps/snap-".$dvacet.".jpg";}else{$dvacet="off.jpg";}
if(fi1e_exists(”./snaps/snap-".$djedna.".jpg")){$djedna="./snaps/snap-".$djedna.".jpg";}else{$djedna="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$ddva.".jpg")){$ddva="./snaps/snap-".$ddva.".jpg";}else{$ddva="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$dtri.".jpg")){$dtri="./snaps/snap-".$dtri.".jpg";}else{$dtri="off.jpg";}
if(fi1e_exists("./snaps/snap-".$last.".jpg")){$last="./snaps/snap-".$last.".jpg";}else{$last="off.jpg";}


echo'<!DOCOTYPE>
<html>
// ...

Anonymous,