Mistři v programování na #hovnokod

Java #935

public int compareTo(Object obj) {
  try {
    LegalEntity other = (LegalEntity)obj;
    return toString().compareTo(other.toString()); } catch (Exception e) {
  }
  return 1;
}

Anonymous,