Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #926

Hacker Protection

const int MAGIC = 0xDEADBEEF;

volatile int x= MAGIC;
...

if(x != MAGIC){
  // hacking attempt
}

HovnoKod,