Mistři v programování na #hovnokod

Java #909

Kdo potřebuje konfigurák, když má notepad a kompilátor?

  public static boolean IS_TEST = "true".equals("@@IS_TEST@@");

...
    if(Constants.IS_TEST){
      uploader = new Uploader(Constants.TEST_UP_URL);
      uploader.setTest(true);
    }else{
      uploader = new Uploader(Constants.UP_URL);
      uploader.setTest(false);      
    }

Anonymous,