Mistři v programování na #hovnokod

PHP #904

while ($this->mDownloadedData[1] != "<")
{
    $this->mDownloadedData = substr($this->mDownloadedData, 1);
}

Anonymous,