Mistři v programování na #hovnokod

PHP #895

Niekoľkokrát sa vyskytujúca podmienka v projekte

// if condition is true
if ($a == $b) {

Anonymous,