Mistři v programování na #hovnokod

SQL #881

Pokus o nalezení řádků, které chybí

select * 
  from tab1 as t1
  where not exists(select 1
    from tab1 as t2 
    where t2.id = t1.id)

Anonymous,