Mistři v programování na #hovnokod

HTML + CSS #871

<html>
	<head>
		<title>Americký fotbal</title>
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="indexc.css"> 
	</head>
		<body>
			<div id="main">
    
   <div id="menu">
    <a href="#" class="buttonl"> TVY </a>
    <a href="About/about.html" class="button"> PVA </a>
    <a href="Tickets/ticket.html" class="button"> PRG </a>
   </div>

   <div id="text">
	<p class="paragraph"> 
	1) Co je CPU ? <hr>		
	<li onClick="this.style.color='lime'"; onDblClick="this.style.color='black'">
	<input type="checkbox" name="chbox" onClick="javascript:chechBoxValidate(0)">
	Jeden z hlavních HW součástí PC, která se stará o veškeré výpočty.
	</li>
	<br>							
	<li onClick="this.style.color='red'"; onDblClick="this.style.color='black'">
	<input type="checkbox" name="chbox" onClick="javascript:chechBoxValidate(0)">
	Nic nepočítá, jen napájí základní desku a zdroj.
	</li>
	<br>
	<li onClick="this.style.color='red'"; onClick="this.style.color='black'"; onDblClick="this.style.color='black'"> 
	<input type="checkbox" name="chbox" 

Anonymous,