Mistři v programování na #hovnokod

Java #862

Malá nápověda: Class#getDeclaredField(String name) @since JDK1.1

	private static Field findDeclaredField(Class<?> clazz, String propertyName) {

		for (Field field : clazz.getDeclaredFields()) {
			if (field.getName().equals(propertyName)) return field;
		}

		return null;
	}

Anonymous,