Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #861

Zpracování obrazovky? Po obědě.

    case obrazovka of      { zpracovani obrazovky po vstupu }
    1: begin
     end;
    2: begin
     end;
    3: begin
     end;
    4: begin
     end;
    5: begin
     end;
    end;

Anonymous,