Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #860

Nahoru po schodech dolů...

   for i:=1 to 10 do
     begin
xkurs[(i-1)*6+1]:=8; ykurs[(i-1)*6+1]:=(i-1)*2+5; birs[(i-1)*6+1]:=4;
adrseg[(i-1)*6+1]:=seg(a [i]); adrofs[(i-1)*6+1]:=ofs(a [i]);
delky[(i-1)*6+1]:=30;
nahoru[(i-1)*6+1]:=(i-1)*6+1-6; dolu[(i-1)*6+1]:=(i-1)*6+1+6;
if nahoru[(i-1)*6+1]<1 then nahoru[(i-1)*6+1]:=nahoru[(i-1)*6+1]+60;
if dolu[(i-1)*6+1]>60 then dolu[(i-1)*6+1]:=dolu[(i-1)*6+1]-60;
     end;
   NAPOVEDA (1);

Anonymous,