Mistři v programování na #hovnokod

Java #86

private String mPrimaryCorrelationKey;
 public String getPrimaryCorrelationKey()
  {
	long current = System.currentTimeMillis();
	current++;

	return new Long(current).toString();
  }

  public void setPrimaryCorrelationKey(String mPrimaryCorrelationKey) {
	  this.mPrimaryCorrelationKey = mPrimaryCorrelationKey;	  
  }

Anonymous,