Mistři v programování na #hovnokod

Java #857

Takto vytváří controler za pomoci REST API prázdný seznam pro view.

queryString = queryString + " and (id eq -1)"

Anonymous,