Mistři v programování na #hovnokod

radsej sformatovat disk, ako takto formatovat datum

	else
	{
		//Day To
		_dtOps = xxx.Utils.StringOps.DateToString(DateTime.Now);
		_dayTo = _dtOps.Substring(0,4) + "-" + _dtOps.Substring(4,2) + "-" 
			+ _dtOps.Substring(6,2);
		_dtOps = "";
		//Time To
		_tmTo = "T23:59:59";
		//Day from
		_dtOps = CE_FND.Utils.StringOps.DateToString(AsOf);
		_dayFrom = _dtOps.Substring(0,4) + "-" + _dtOps.Substring(4,2) + "-" 
			+ _dtOps.Substring(6,2);
		_dtOps = "";
				
		//Time From
		_tmFrom = "T00:01:00";

		//Complete dates
		_dtFrom = _dayFrom + _tmFrom;
		_dtTo = _dayTo + _tmTo;
	}

Anonymous,