Mistři v programování na #hovnokod

PHP #822

Milé rozesílání newsletteru

$mail = new Message;
$mail->setFrom('Info sluzba <info@example.com>')
    ->setHtmlBody($template);
foreach ($users as $user){
    $mail->addTo($user->email);
    $mail->send();
}

Anonymous,