Mistři v programování na #hovnokod

Java #821

Včera jsme měli na školení přetypování, tak je potřeba procvičovat...

private String concatAddress(CorporateRegister toRender) {
  return ((CorporateRegister) toRender).getStreet() + " " + ((CorporateRegister) toRender).getStreetNo() 
      + "/" + ((CorporateRegister) toRender).getStreetNo() + " " + ((CorporateRegister) toRender).getZipCode()
      + " " + ((CorporateRegister) toRender).getTown() + " " + ((CorporateRegister) toRender).getCountry();
}

pavelu,