Mistři v programování na #hovnokod

Java #82

public AlarmKey(AlarmKey key)
  {
    oc = "";
    id = "";
    source = null;
    oc = key.oc;
    id = key.id;
    source = key.source;
  }

Anonymous,