Mistři v programování na #hovnokod

Java #806

Komentáře je třeba udržovat v synchronizaci s kódem, áno.

/**
 * Truncate the strings to a maximal length of 30.
 *
 * @param s string
 * @return truncated string
 */
private String truncate(String s) {
	if (s.length() > 50) {
		return s.substring(0, 50);
	} else {
		return s;
	}
}

Jiří Machart,