Mistři v programování na #hovnokod

Java #79

public static int daysBetween(Date startDate, Date endDate)
{
     int difInDays = (int) ((endDate.getTime() - startDate.getTime())/(1000*60*60*24));
}

Anonymous,