Mistři v programování na #hovnokod

Java #787

Pak se můžu divit, když mi na zavolání jednoduché metody vyskočí v logu stovky řádek "Hibernate: select this_...."

Nějaký Service platebního kalendáře:

  /**
   * Slouzi k porovnavani exekucnich titulu (ukonu) dle nejvyssiho datumu platebniho kalendare jim prislusneho.
   */
  private class ExekucniTitulyComparator implements Comparator<DOaa_ukon> {

    public int compare(DOaa_ukon o1, DOaa_ukon o2) {
      Date du1 = platkalDAO.findNejvyssiDatumPredpisuUkonu(o1);
      Date du2 = platkalDAO.findNejvyssiDatumPredpisuUkonu(o2);

      return DateTools.safeCompareDate(du1, du2);
    }
  }

....
PlatKalDAO:
....

  /**
   * Z platkalu patricich k ukonu vraci nejvyssi datum splatnosti.
   * @return Nejvyssi datum splatnosti platkalu patriciho k ukonu.
   */
  public Date findNejvyssiDatumPredpisuUkonu(DOaa_ukon ukon) {
    Criteria c = createCriteria()
        .setProjection(Projections.max(DOGaa_platkal.DATUM_SPLATNOST))
        .createCriteria(DOaa_platkal.UKON_PLATKALLIST)
          .add(Restrictions.eq(DOaa_ukon_platkal.PC_UKON, ukon.getPc_ukon()));

    return (Date) c.uniqueResult();
  }

Anonymous,