Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #770

Chytrý způsob, jak zjistit konec pole - spolehlivým flagem - stringem "<END>".

	static const std::string logDirs[] = {
		 Environment::getString("CLIENT_REQUEST_DIR"),
		"<END>", // <<------ !!! 
	};

	for (const std::string* pLogDir = logDirs; *pLogDir != "<END>"; ++pLogDir) { .... }

Vít Štěpánek,