Mistři v programování na #hovnokod

PHP #768

return ($pole_vysledku['cnt'] > 0) ? true : false;

František Trusa,