Mistři v programování na #hovnokod

Java #765

Nemam slov...

  private String pridejOdeberCislice(String latlon)
  {
    byte znaky[] = latlon.getBytes();
    ArrayList bytes = new ArrayList();
    byte abyte0[];
    int k = (abyte0 = znaky).length;
    for(int j = 0; j < k; j++)
    {
      byte b = abyte0[j];
      bytes.add(Byte.valueOf(b));
    }

    Byte b = Byte.valueOf((byte)48);
    if(znaky.length < 8)
    {
      for(int i = bytes.size(); i < 9; i++)
        bytes.add(b);

    }
    byte noveZnaky[] = new byte[8];
    for(int i = 0; i < noveZnaky.length; i++)
      noveZnaky[i] = ((Byte)bytes.get(i)).byteValue();

    return new String(noveZnaky);
  }

  (...)

  private String pridejOdeberCisliceProVysku(String latlon)
  {
    byte znaky[] = latlon.getBytes();
    ArrayList bytes = new ArrayList();
    byte abyte0[];
    int k = (abyte0 = znaky).length;
    for(int j = 0; j < k; j++)
    {
      byte b = abyte0[j];
      bytes.add(Byte.valueOf(b));
    }

    Byte b = Byte.valueOf((byte)48);
    if(znaky.length < 9)
    {
      for(int i = bytes.size(); i < 10; i++)
        bytes.add(b);

    }
    byte noveZnaky[] = new byte[9];
    for(int i = 0; i < noveZnaky.length; i++)
      noveZnaky[i] = ((Byte)bytes.get(i)).byteValue();

    return new String(noveZnaky);
  }

Anonymous,