Mistři v programování na #hovnokod

Krásné ošetření výjímky

    Try
      If (SqlCommand.Connection.State = ConnectionState.Closed) Then
        SqlCommand.Connection.Open()
      End If
      SqlCommand.ExecuteNonQuery()
    Catch ex As Exception
      Try
        Throw ex
      Catch ex1 As Exception

      End Try
    Finally
      SqlCommand.Connection.Close()
    End Try

Anonymous,