Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #734

Bylo to v hlavičkovém souboru. Tohle zastíní defaultní C++ datový typ "bool", takže struktury definované, když tam je tento header, jsou jinak velké, než když tam není, pokud obsahují "bool" položky.

typedef int BOOL;
#define bool BOOL

Anonymous,