Mistři v programování na #hovnokod

Java #731

What? Fix the description? Are you okay?

* TODO fix this description

JaroslavHolan,