Mistři v programování na #hovnokod

Java #723

public class ImageRotator {

  public static BufferedImage rotate(BufferedImage originalImage, int angle) {
    BufferedImage image = null;
    switch (angle) {
      case 90:
      case -270:
        image = ImageRotator.rotate90Right(originalImage);
        break;
      case 270:
      case -90:
        image = ImageRotator.rotate90Left(originalImage);
        break;
      case 180:
      case -180:
        image = ImageRotator.rotate180(originalImage);
        break;
      default:
        image = originalImage;
        break;
    }
    return image;
  }

  private static BufferedImage rotate90Left(BufferedImage bi) {
    int width = bi.getWidth();
    int height = bi.getHeight();
    BufferedImage biFlip = new BufferedImage(height, width, bi.getType());
    for (int i = 0; i < width; i++) {
      for (int j = 0; j < height; j++) {
        biFlip.setRGB(height - 1 - j, width - 1 - i, bi.getRGB(i, j));
      }
    }
    return biFlip;
  }

  private static BufferedImage rotate90Right(BufferedImage bi) {
    int width = bi.getWidth();
    int height = bi.getHeight();
    BufferedImage biFlip = new BufferedImage(height, width, bi.getType());
    for (int i = 0; i < width; i++) {
      for (int j = 0; j < height; j++) {
        biFlip.setRGB(j, i, bi.getRGB(i, j));
      }
    }
    return biFlip;
  }

  private static BufferedImage rotate180(BufferedImage bi) {
    int width = bi.getWidth();
    int height = bi.getHeight();
    BufferedImage biFlip = new BufferedImage(width, height, bi.getType());
    for (int i = 0; i < width; i++) {
      for (int j = 0; j < height; j++) {
        biFlip.setRGB(i, j, bi.getRGB(width - 1 - i, height - 1 - j));
      }
    }
    return biFlip;
  }
}

HovnoKod,