Mistři v programování na #hovnokod

Java #719

public static String normalizeEncoding(String encoding) {
  if (encoding == null) {
   encoding = "";
  }
  encoding = encoding.trim();
  encoding = encoding.replace("cp1251", "windows-1251");
  encoding = encoding.replace("cp1251", "windows-1251");
  encoding = encoding.replace("cp-1251", "windows-1251");
  encoding = encoding.replace("win-1251", "windows-1251");
  encoding = encoding.replace("utf8", "utf-8");
  return encoding;
 }

HovnoKod,