Mistři v programování na #hovnokod

Java #717

File pom = new File(dir.getAbsoluteFile()
  + String.valueOf(File.separatorChar) + "pom.xml");

HovnoKod,