Mistři v programování na #hovnokod

Java #714

for(int time = 0; time < 24 * 3600;  time++)
{
	for(int i = 0; i < arr.Length; i++) 
		if(time >=toSec(arr[i]) && time < toSec(dep[i]))
		{
			if(time >= toSec("18:00:00") && time <= toSec("23:59:59"))
				x++;
			else if (time >= toSec("00:00:00") && time <= toSec("05:59:59"))
				x++;
			else
				s++;
			break;
		}

HovnoKod,