Mistři v programování na #hovnokod

Java #713

public Date getAddedDate(Date date, int interval) {
    String sql = "select DATE_ADD('" + date + "', INTERVAL " + interval + " DAY)";
    return (Date) jdbc.queryForObject(sql, Date.class);
}

HovnoKod,