Mistři v programování na #hovnokod

Java #712

Priklad z knihy Martina Fowlera "Refactoring".

public class Movie {
  public static final int CHILDRENS = 2;
  public static final int REGULAR = 0;
  public static final int NEW_RELEASE = 1;
}

HovnoKod,