Mistři v programování na #hovnokod

PHP #711

$po0 = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(`id`) as `p` FROM `psdcoding_projects` WHERE `wp` = '".$table_prefix."' AND `stav` = '0' AND `user` = '".sec($current_user->id)."'"), MYSQL_ASSOC);
$po1 = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(`id`) as `p` FROM `psdcoding_projects` WHERE `wp` = '".$table_prefix."' AND `stav` = '1' AND `user` = '".sec($current_user->id)."'"), MYSQL_ASSOC);
$po2 = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(`id`) as `p` FROM `psdcoding_projects` WHERE `wp` = '".$table_prefix."' AND `stav` = '2' AND `user` = '".sec($current_user->id)."'"), MYSQL_ASSOC);
$po3 = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(`id`) as `p` FROM `psdcoding_projects` WHERE `wp` = '".$table_prefix."' AND `stav` = '3' AND `user` = '".sec($current_user->id)."'"), MYSQL_ASSOC);

$total = $po0['p']+$po1['p']+$po2['p']+$po3['p'];

MattySkala,