Mistři v programování na #hovnokod

Perl #709

UnixDate - nic nehovoriaca funkcia z Date::Manip

my $show_inc_start = convert_datetz( $tz_inc_start, $inc_time_zone );
$show_inc_start = substr( $show_inc_start, 0, 4 ) . "-" . substr( $show_inc_start, 4, 2 ) . "-" . substr( $show_inc_start, 6, 2 ) . " " . substr( $show_inc_start, 8 );

Rastislav Vysoky,