Mistři v programování na #hovnokod

Java #70

private Map<Class<?>, Map<String, String[]>> compressDependencies(
   Map<Class<?>, Map<String, List<String>>> dependencies) {
  final Map<Class<?>, Map<String, String[]>> result =
    new FastMap<Class<?>, Map<String, String[]>>(dependencies.size());
  final Set<Entry<Class<?>, Map<String, List<String>>>> entrySet = dependencies.entrySet();
  for (Entry<Class<?>, Map<String, List<String>>> entry : entrySet) {
   final Map<String, List<String>> value = entry.getValue();
   final Map<String, String[]> desc = new FastMap<String, String[]>(value.size());
   final Set<Entry<String, List<String>>> subEntries = value.entrySet();
   for (Entry<String, List<String>> valueEntry : subEntries) {
    final List<String> list = valueEntry.getValue();
    if (list != null && !list.isEmpty()) {
     desc.put(valueEntry.getKey(), list.toArray(new String[list.size()]));
    }
   }
   result.put(entry.getKey(), desc);
  }
  return result;
 }

Anonymous,