Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #695

this.onMouseDown = function() {

	if (btn_right._visible && btn_right.enabled) {

		if (btn_right.hitTest(_xmouse, _ymouse, 0)) {

			btn_right_release();
		}
	}
	if (ready._visible && ready.enabled) {

		if (ready.hitTest(_xmouse, _ymouse, 0)) {

			ready_release();
		}
	}
	if (ready2._visible && ready2.enabled) {

		if (ready2.hitTest(_xmouse, _ymouse, 0)) {

			ready2_release();
		}
	}
	if (yesno.no._visible && yesno.no.enabled) {

		if (yesno.no.hitTest(_xmouse, _ymouse, 0)) {

			no_release();
		}
	}
	if (yesno2.no._visible && yesno2.no.enabled) {

		if (yesno2.no.hitTest(_xmouse, _ymouse, 0)) {

			no2_release();
		}
	}
};

HovnoKod,